Det er trygt å vite at man kan få hjelp!

Man kan ikke planlegge hvordan en medarbeider skal reagere i en krisesituasjon. Man kan imidlertid skape trygghet ved å la medarbeiderne få vite at de kan få profesjonell hjelp hvis de skulle oppleve en krise. Slik hjelp vil være avgjørende for effektiviteten i organisasjonen fordi et velfungerende samarbeid i siste instans handler om den enkeltes velbefinnende.

Kriser har det med å oppstå plutselig, og derfor er det som oftest behov for rask hjelp, f.eks. etter en arbeidsulykke eller et overfall, eller ved stress, fysisk eller psykisk belastning, oppsigelser, sykdom eller skilsmisse.

Med 400 tilknyttede psykologer har Dansk Krisekorps en så omfattende og fleksibel organisasjon at vi kan rykke raskt og profesjonelt ut både i akuttsituasjoner og i mer planlagte sammenhenger. Vi har psykologer på vakt døgnet rundt og tilbyr akutt assistanse i hele Danmark, samt hjelp per telefon i resten av verden. Vi gir dere råd, slik at dere kan forebygge og utarbeide beredskapsplaner. I tillegg tilbyr vi internasjonal assistanse når situasjonen krever det.

En lang rekke av Danmarks største virksomheter og organisasjoner har allerede takket ja til Dansk Krisekorps – og de betaler bare når de bruker oss.

Du er også velkommen til å kontakte oss.

  • Dansk
  • English
  • Norsk