Kunderelasjoner og avtaler

I Dansk Krisekorps samarbeider vi med kunder i mange forskjellige bransjer, som ofte har sine helt spesielle behov. Alle kan sette seg inn i konsekvensene av ulykker og kriser, og alle ønsker det beste for virksomheter og medarbeidere når de utsettes for en akutt krise. Det typiske bildet er derfor at kunder anbefaler oss til kolleger og konkurrenter, noe som har ført til at vi arbeider med mange firmaer innenfor samme bransje.

Alle avtaler som inngås, tilpasses imidlertid den enkelte kundes ønsker og behov, og avtalene justeres på de årlige evalueringsmøtene.

Vi har i flere år samarbeidet med detaljhandelen. Her fokuseres det spesielt på rask utrykning til medarbeidere som har vært utsatt for f.eks. ran, men det er også viktig at ledere får opplæring i å håndtere slike situasjoner.

Ved å inngå avtale med oss sikrer forsikringsbransjen seg et fleksibelt og stabilt kvalitetssikret nettverk. Det betyr at kundene deres kommer raskt til hos en psykolog med de rette kvalifikasjonene i forhold til nettopp deres problemstilling.  Dette gjelder både i forbindelse med akutte saker i inn- og utland, ved små og store hendelser på fritiden, konsultasjoner utløst av en helseforsikring og i forbindelse med avtalte rettigheter. Det gjelder også ved arbeidsskader eller hvis psykologhjelpen er utløst som følge av en ansvarsforsikring.

Innenfor det offentlige arbeider vi både for stat, regioner, kommuner og institusjoner. Vi tilkalles til sykehus, universiteter, skoler, forvaltningsorganer samt når medarbeidere og innbyggere utsettes for akutte hendelser, f.eks. på utflukter.

Vi har også mange andre kunder, blant annet produksjonsselskaper og virksomheter i konsulentbransjen.

  • Dansk
  • English
  • Norsk