Koblinger

Her finner du nyttige koblinger til nettsider hvor du i ro og mak kan søke etter den informasjonen du trenger:

Arbeidstilsynet
Her kan du lese om reglene for psykisk førstehjelp på det danske arbeidsmarkedet.

Angstforeningen

På denne siden får du kjennskap til og forståelse for angst, stress og fobier.

Dansk Psykolog Forening

Her kan du finne psykologer og lese om ny forskning, psykologetikk m.m.

Dansk Røde Kors

Her kan du lese om en av Dansk Krisekorps' samarbeidspartnere.

Depressions Foreningen

Her får du mer kunnskap om depresjon, støttegrupper, temakvelder, forskning og medier.

Foreningen Kræftens Bekæmpelse

Les om hvordan du kan få hjelp hvis du eller dine nærmeste har kreft.

Landsforeningen for etterlatte

Her kan du lese mer om hvordan du kan få hjelp når en av dine nærmeste begår selvmord.

NetDoktor.dk

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om sykdom og velvære.

NetPsykiater

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om psykiske sykdommer.

Psykolognævnet

Organ som har til oppgave å autorisere psykologer og føre tilsyn med autoriserte psykologers faglige virke.

Psykiatrifonden

På denne siden kan du blant annet lese om depresjon, årsaker og behandling. Du kan også lese personlige historier om møtet med depresjon og få tips om hvor du finner mer informasjon om depresjon.

Sundhedsstyrelsen

Her kan du lese om Sundhedsstyrelsens (det danske helsedirektoratet) arbeidsområder, som berører de fleste, og se eksempler på konkrete tiltak.

Det danske helsevesenet på nettet

Her får du raskt og enkelt tilgang til den informasjonen du har behov for som pasient, pårørende eller medarbeider i helsevesenet. 

Livslinien

Livslinien tilbyr telefon- og nettbasert rådgivning til mennesker med selvmordstanker. Det gjør vi fordi vi vet at det hjelper å snakke om det som er vanskelig. De fleste opplever stor lettelse ved å få snakket om situasjonen sin. Det kan bidra til å gi dem et nytt perspektiv, og de aller fleste ser nye muligheter og andre løsninger på problemene sine. Morten Holler i Dansk Krisekorps er tilknyttet Livslinien frivillig og uten vederlag.

Danes Worldwide

Foreningen representerer de mange tusen dansker som bor i utlandet av personlige eller jobbrelaterte årsaker. Mette Nayberg i Dansk Krisekorps er tilknyttet Danes Worldwide frivillig og uten vederlag.

 

 

  • Dansk
  • English
  • Norsk