Disse støtter vi

Dansk Krisekorps går aktivt inn og støtter utvalgte prosjekter som vi mener gjør en positiv forskjell. Det kan være tiltak som bidrar til å redusere risikoen for overfall og ran, eller tiltak som bidrar til økt kunnskap om kriseledelse i inn- og utland, eller hjelp til mennesker som har det vanskelig.

2012:
Dansk Krisekorps sponser Teater Billespor, et teater for psykisk sårbare.

2012:
Dansk Krisekorps underviser og holder foredrag for Livslinien.

Siden 2011:
Dansk Krisekorps har støttet Crimestat og med dette Det Kriminalpræventive Råd i 2011 og High Five i 2012.

Siden 2008:
Dansk Krisekorps har støttet Danmarks Indsamling.

Siden 2006:
Dansk Krisekorps har hjulpet utstasjonerte familier med virksomhetsmedlemskap eller privat medlemskap i Danes Worldwide.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dansk
  • English
  • Norsk