Slik arbeider vi

Dansk Krisekorps er en dynamisk virksomhet som har utviklet seg over tid. I dag er vi 400 psykologer og kan derfor rykke ut både i akutte kriser og i mindre akutte situasjoner i hele Danmark, samt gi hjelp per telefon i andre land. I tillegg tilbyr vi internasjonal assistanse når situasjonen krever det.

Alle psykologer tilknyttet Dansk Krisekorps får to ganger i året tilbud om å delta på profesjonelle utdanningsarrangementer. Målet er å lære og bli dyktigere og dermed styrke korpset gjennom kontinuerlig utvikling av den psykologfaglige kompetansen.

I Dansk Krisekorps har vi en psykolog med spesialkunnskap til hver situasjon. Den enkelte psykolog har oppgitt sin spesielle kompetanse i korpsets kompetanseregister, slik at vi raskt kan sende ut den rette psykologen for å hjelpe i en krisesituasjon.

Dette er svært viktig. Vi opplever nemlig at ulike oppgaver krever ulik tilnærming. Å hjelpe en kassemedarbeider som har vært utsatt for et ran, krever noe annet enn å hjelpe en medarbeider som er stresset eller deprimert. Det er også noe helt annet å behandle et avhengighetsproblem enn å møte en gruppe medarbeidere som har mistet lederen i et plutselig dødsfall, eller å lede et hjelpearbeid ved en ulykke i utlandet.

  • Dansk
  • English
  • Norsk