Slik begynte det

Etter flere års arbeid med akutt krisehjelp og kriseledelse grunnla cand.psych. Mette Nayberg og cand.psych. Morten Holler Dansk Krisekorps i 1994. 

Ønsket var å tilby virksomheter og organisasjoner profesjonell, psykologfaglig krisehjelp døgnet rundt gjennom en landsdekkende beredskap. Ingen psykolog kunne påta seg den oppgaven alene, men et nettverk av kompetente psykologer kunne i fellesskap klare utfordringen – ideen om Dansk Krisekorps var født.

I dag teller Dansk Krisekorps 400 psykologer. Mette Nayberg og Morten Holler, som har lang erfaring med krisehjelpsarbeid, står fortsatt i spissen og yter krisehjelp i spesielle situasjoner hvor omstendighetene krever det.

De er begge involvert i kontraktsforhandlinger, utarbeiding av beredskapsplaner og overvåking av oppgaver i tillegg til at de holder kurs og foredrag og arrangerer utviklingsmøter og årlige evalueringer med Dansk Krisekorps' kunder.

  • Dansk
  • English
  • Norsk