Slik hjelper vi

Siden 1994 har vi i Dansk Krisekorps arbeidet målbevisst med utgangspunkt i grundige og veloverveide metoder. Vi holder fast ved disse metodene fordi de har vist seg å utgjøre den nødvendige forskjellen for dem vi hjelper. 

Overordnet kan vi bidra med profesjonell hjelp når du eller organisasjonen du er en del av, har behov for følgende:

 • tryggheten ved å vite at dere alltid har tilgang til profesjonelle
  psykologer – både i akutte og mindre akutte kriser
 • å få hjelp raskt, slik at den enkelte og/eller gruppen kommer seg
  raskt videre og tar lærdom av en krise
 • utvikling av målrettede beredskapsplaner
 • forebygging gjennom opplæring
 • evaluering og utvikling av organisasjonskulturen og arbeidsmiljøet

En avtale med Dansk Krisekorps er gratis. Vi har ingen abonnementsordninger, noe som betyr at du og organisasjonen bare betaler for den hjelpen dere har behov for.

 • Dansk
 • English
 • Norsk