Slik tenker vi

Vårt hovedprinsipp er at vi til enhver tid skal bruke de ressursene som er nødvendige for å hjelpe personen i krise. Noen ganger krever dette færre timer enn vi forventer. Andre ganger flere. Det viktigste er at vi får hjulpet den kriserammede videre. I så måte går vi aldri på kompromiss.

Vårt fundament for å tilby hjelp bygger på tre verdier: seriøsitet, åpenhet og læring.

Seriøsitet

Enhver som får hjelp av en psykolog fra Dansk Krisekorps, skal oppleve seriøsitet. Derfor vil man i krisesituasjonen alltid bli møtt av en psykolog som evner å forstå situasjonen man står i, og hva man trenger. Bare på den måten kan man bli hjulpet videre raskt og profesjonelt.

Åpenhet

I Dansk Krisekorps er vi ærlige i forhold til hva vi leverer, og hvor mange timer vi bruker. Ser vi at en situasjon krever ekstra tid, informerer vi om det. På den måten vet du og organisasjonen alltid hva dere kan forvente når det gjelder det økonomiske.

Læring

”Alltid læring” er en ufravikelig grunnholdning hos alle som er en del av Dansk Krisekorps. Som psykologer skal vi hele tiden bli bedre – for bare på den måten kan vi bidra til at dem vi hjelper, kommer seg videre.

  • Dansk
  • English
  • Norsk