Hjelp til selvhjelp

Hva er viktig hvis jeg selv har vært utsatt for en voldsom hendelse?

Aksepter at det er naturlig å reagere

Godta alle følelser, tanker og handlinger, også dem du synes er skremmende og merkelige. Det letter å gråte.

Del tankene og følelsene dine med andre

Vis at du er svak, så andre ikke tror du takler alt selv. Ta imot andres støtte og omsorg. Har du mulighet til det, er det godt å være sammen med andre som har opplevd noe lignende. Det er spesielt viktig å dele opplevelser og erfaringer med de menneskene som var en del av hendelsen, og med dem som står deg nær.

Fortsett å fortelle

– også når nyhetens interesse er over. Finn noen som kan være dine fortrolige. Hver gang du setter ord på det du føler, setter du deler av den vanskelige opplevelsen på plass.

Konfronter virkeligheten

– gjerne sammen med en du kjenner og føler deg trygg på. Se på bilder, se på de skadde eller ødelagte tingene, oppsøk steder og personer du forbinder med det som har skjedd, vend tilbake til ulykkesstedet, se den avdøde hvis du har mistet en som står deg nær, og delta i begravelsen.

La omgivelsene dine reagere

La både barna dine og dine nærmeste gi uttrykk for følelser og tanker. Alle vil være påvirket av situasjonen på hver sin måte.

Oppretthold de daglige rutinene

Begynn å jobbe igjen så snart du synes du kan klare det. Be eventuelt om en særordning eller tilpasset arbeid som gjør den vanskeligste tiden lettere.

Pass på deg selv

Nye ulykker – også trafikkulykker – skjer oftere etter voldsomme hendelser.

Søk atspredelse

Sørg for at du innimellom tenker på noe annet og gjør noe du liker. Fysisk aktivitet er bra – det motvirker stress i kroppen. Det er tillatt – og det hjelper – å kunne glede seg over små og store ting igjen.

Les mer om stress her

Sørg for at du sover godt om natten

Hvis du har problemer med å falle til ro om kvelden, kan du eventuelt ta en øl før du legger deg, eller få noe sovemedisin hos legen din.

Ikke flykt fra problemene

Når livet gjør vondt, er det enkelt og fristende å ty til medisin, alkohol eller hektisk aktivitet for å flykte fra problemene. Dette lindrer kanskje den umiddelbare smerten, men hvis det utvikler seg og blir en måte å leve på, vil det bare føre til nye problemer.

Søk hjelp

Hvis du selv, familien din eller nettverket ditt ikke kan hjelpe deg med å håndtere hendelsen og reaksjonene dine, må du søke hjelp via lege eller nærmeste leder.

  • Dansk
  • English
  • Norsk