Akutt krisehjelp

Vi definerer akutte hendelser som:

ulykker, overfall, ran, uventet dødsfall, brann, eksplosjoner, selvmord og selvmordsforsøk, trusler, terror, bomber mv.

Vi definerer krisehjelp ved akutte hendelser som:

24-timers krisehjelp til organisasjoner som gjerne vil tilby medarbeiderne trygghet gjennom profesjonell psykologhjelp i krisesituasjoner, der de har vært utsatt for en stor psykisk belastning

Medarbeideren eller lederen har kanskje vært utsatt for eller vært vitne til en alvorlig ulykke, en brann, fysisk eller psykisk vold, trusler om vold, selvmord, trusler om selvmord fra kunder eller andre voldsomme belastninger – alt sammen situasjoner som kan utløse krisereaksjoner.

Dansk Krisekorps har samarbeidsavtaler med mer enn 400 psykologer i Danmark, som kan yte akutt krisehjelp innen 4 timer etter at Dansk Krisekorps er kontaktet.

Den akutte krisehjelpen foregår ved at vi hjelper enkeltpersoner, grupper og ledelsen. Målet er å mobilisere ressurser og samhold samt vurdere behovet for en eventuell videre innsats. Hjelpen kan f.eks. bestå av individuelle samtaler, gruppemøter, en gruppeorientert “psykologisk debriefing” noen dager etter hendelsen eller en kursdag for de berørte.

  • Dansk
  • English
  • Norsk