Beredskapsplaner

Verken som medarbeider eller leder har man særlig tanke for psykologhjelp når behovet ikke er der. Men den dagen behovet oppstår, skal alt plutselig skje veldig fort, og det er mange spørsmål som må besvares: Hvem skal vi kontakte, hvordan får vi tak i dem osv. Derfor er det en god idé å tenke gjennom dette mens hverdagen går på skinner. Da vet alle hvordan de skal handle hvis det skjer noe uforutsett – akkurat som ved en brannøvelse.

En klar beredskapsplan med tydelige prosedyrer kan være avgjørende for å forebygge vedvarende skadevirkninger ved uforutsette hendelser. Hvis alle er informert om og vet hva de skal gjøre, kan beredskapsplanen være det som gjør forskjellen i den akutte fasen. Den kan bidra til å skape trygghet hos de berørte, som føler seg bedre rustet til å takle hendelsens negative virkninger.

Rådgivning til ledelsen og kontaktpersonsystemer om etablering av kriseberedskap

Dansk Krisekorps har en rekke erfarne psykologer som har spesialkunnskap om hvordan man håndterer kriser og katastrofer, noe som også omfatter kunnskap om hvordan man organiserer hjelpen i den konkrete organisasjonen. Ledelsen kan få veiledning i å utvikle en beredskapsplan med en klar rolle- og ansvarsfordeling, som kan bidra til å sikre overblikket i en krisesituasjon.

Rådgivning til medarbeidere og ledelse i den akutte situasjonen samt veiledning om oppfølgende tiltak

Du kan konsultere Dansk Krisekorps i alle faser av et kriseforløp for å få råd og veiledning om hvordan dere håndterer en krisesituasjon og forebygger best mulig. Ledelsen kan få bistand til å utarbeide en handlingsplan som sikrer at kolleger bruker hverandres ressurser i kriseforløpet, noe som begrenser skadevirkningene på det psykiske arbeidsmiljøet.

  • Dansk
  • English
  • Norsk