Psykologsamtaler

Alle kan få behov for hjelp når livskvaliteten og arbeidsinnsatsen er truet. Vi tilbyr psykologsamtaler når mennesker kommer i vanskelige livssituasjoner og har behov for profesjonell hjelp. Det kan f.eks. være i forbindelse med stress, problemer knyttet til misbruk, dødsfall, sykdom, psykiske diagnoser, mobbing og problemer i familien.

Hvis organisasjonen din har avtale med Dansk Krisekorps, kan du kontakte oss på e-postadressen info@danskkrisekorps.dk, så vil du bli kontaktet innen to hverdager. Etter første kontakt og kartlegging av henvisningsårsaken samt dine ønsker, erfaringer og behov, starter vi med den første psykologsamtalen etter senest fem hverdager.

  • Dansk
  • English
  • Norsk